Vincent ter Laak Verkeersveiligheidstrainingen
VTLV uw opleider
voor code 95 en brandweerchauffeurs

 

 

N18 Digitale tacho en rij- rusttijden

 

Doelgroep:                                    Beroepschauffeurs 
Duur:                                            1 dag 
Aantal deelnemers:                      Minimaal 5 - maximaal 15 
Uren voor de nascholing:             7 uur 
Trainingslocatie:                           Locatie van de opdrachtgever 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
  
De training geeft uw cursisten inzicht in de werking en bediening van de digitale tachograaf. Door het volgen van deze training wordt het professionalisme van 
de cursisten vergroot en zijn ze tevens instaat de nieuwste wettelijke eisen toe te passen en kunnen boetes voorkomen worden.
  
De trainingsresultaten: 
  
· Naleving van de wet- en regelgeving; 
· De chauffeur kent de werking/bediening van de digitale tachograaf;
· De chauffeur heeft kennis van de bevoegdheden van controlerende instanties;
· Verantwoordelijkheid m.b.t. vereiste documenten/materiaal.
  
Inhoud trainingsprogramma: 
  
· Wet- en regelgeving rondom digitale tachograaf; 
- Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluiten vervoer; 
- EG vorderingen EEG 561/2006 en 3812/85; 
· Bediening en werking van de digitale tachograaf; 
· Van analoog naar digitaal; 
· Bevoegdheden van de controlerende instanties; 
· De sancties bij niet handhaven van de voorschriften; 
· Vereiste documenten/materiaal; 
· De verschillende verantwoordelijkheden van de chauffeur/het bedrijf;
· Communicatie; 
· Attitude; 
· Medewerking bij controles.