Vincent ter Laak Verkeersveiligheidstrainingen
VTLV uw opleider
voor code 95 en brandweerchauffeurs

 

Leidraad oefenen

De leidraad oefenen wordt ontleend aan het Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel. De leidraad oefenen is een van de instrumenten waarmee de kwaliteit van het
brandweer personeel op peil wordt gehouden, verder wordt uitgebouwd en inzichtelijk gemaakt. De leidraad is gericht op monodisciplinair oefenen.
 
De oefensystematiek is gebaseerd op een jaarlijkse oefencycles zodat een korps het jaarlijkse oefenprogramma optimaal kan aanpassen aan het takenpakket van 
het korps. Door middel van een individuele oefenregistratie wordt inzicht verkregen in de geoefendheid van het brandweerpersoneel.
 
De eisen die door de leidraad oefenen gesteld worden zijn geheel door VTLV in te vullen.
Voor elk oefenmodule hebben wij een presentatie afgestemd op de leidraad oefenen 400 en de regeling optische- en geluidsignalen.
 
De leidraad oefenkaarten:
 
401 A opdracht A :      Theorie Bewustwording van risico's en gevaren. Tevens ook voor opkomst alle korpsleden.
401 A opdracht B:       Simulator. Interactief rijden met prio 1 en 2. zie info simulator www.eyeoctopus.nl.
401 B opdracht A/B:   Theorie wet- en regelgeving. Brancherichtlijnen.
401 C opdracht A/D:   Verkeersdeelname lichte voertuigen. In eigen verzorgingsgebied.
401 C opdracht B:       Voertuigbeheersing (slipbaan) lichte voertuigen.
401 C opdracht C/D:   Terreinrijden lichte voertuigen.
401 D opdracht A/C:   Verkeersdeelname zware voertuigen. In eigen verzorgingsgebied.
401 D opdracht B/E:   Terreinrijden zware voertuigen.
401 D opdracht D:      Voertuigbeheersing (slipbaan) zware voertuigen.
 
De oefencyclus:
Gezien het feit dat elke module een op zich zelf staand oefendoel heeft, is een vaste volgorde geen must. Er kan dus in willekeurige volgorde worden getraind.
Het programma is flexibel waardoor het aangepast kan worden aan de wensen die u heeft.
 
Bewaking van de kwaliteit:
De bewaking van de kwaliteit is een continu proces. De leidraad oefenen is zo opgezet dat aan de hand van de oefenkaarten de kwaliteit bewaakt wordt. 
Indien de oefenkaarten tussentijds worden bijgesteld zal dit direct opgenomen worden in de training zodat de kwaliteit die voor ogen staat gegarandeerd wordt.
 
Beoordeling:
De chauffeur krijgt na elke training een beoordeling conform de leidraad oefenen.
 
Informatie:
Voor meer informatie komt VTLV bij u om het uitgebreide programma toe te lichten. Neem hiervoor contact op met Vincent ter Laak voor het maken van een afspraak.
....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................