Vincent ter Laak Verkeersveiligheidstrainingen
VTLV uw opleider
voor code 95 en brandweerchauffeurs

 

 

 Kostenbesparing van uw wagenpark?

 

         VTLV realiseert dat voor u!

 

 

 

Deze belofte bereiken we door uit te gaan van de stelling: “het succes van uw onderneming staat of valt met de chauffeurs die met uw voertuigen de
kostbare lading van uzelf of uw opdrachtgevers van a naar b rijden”. In feite zijn uw chauffeurs de ambassadeurs van uw onderneming. Zij worden
beoordeeld door uw opdrachtgevers, medeweggebruikers en de mensen op afleveradressen. Zij hebben invloed op het brandstofgebruik, schadeverloop,
het onderhoud van uw voertuigen en niet onbelangrijk… de tevredenheid van uw opdrachtgever en het imago van uw onderneming.
Er rust dus onbetwist een zware verantwoording op hun schouders.
 
 
Om motivatie, vakmanschap, representativiteit en sociale vaardigheden van uw chauffeurs op niveau te houden, is bijscholen dan ook cruciaal.
Was bijscholen in het verleden vrijblijvend, nu is inmiddels de “verplichte nascholing beroepschauffeurs” (vakbekwaamheid) een feit. U kunt daarvoor
kiezen uit een eldorado aan goedkope, dure of gesubsidieerde trainingen. Helaas wordt veelal om de kosten te drukken, gekozen voor trainingen
zonder enige toegevoegde waarde.
 
 
En juist voor die toegevoegde waarde maakt VTLV zich sterk. De kern van onze aanpak ligt bij de attitude van de chauffeur, over hoe zijn persoonlijke
doelen en motivaties van invloed zijn op zijn besluitvorming in het verkeer. Middels een op elkaar afgestemd pakket van trainingen (trainingen code 95) 
zorgen wij ervoor dat uw chauffeurs met een andere attitude achter het stuur zitten, met als resultaat een besparing van 3 tot ca. 8 % op uw totale
wagenparkkosten (brandstof, schade, eigen risico, R&O enz.) en niet onbelangrijk het terugdringen van uitval van chauffeurs als gevolg van een ongeval,
ziekte en/of stress.
 
 
Kortom aan u de keuze: kosten maken om simpelweg te voldoen aan de verplichte nascholing of investeren in uw chauffeurs c.q. ambassadeurs
van uw onderneming om samen met hen op termijn een kostenreductie te bewerkstelligen.
 
Graag zou ik met u van gedachten willen wisselen over onze aanpak gericht op uw specifieke onderneming.