Vincent ter Laak Verkeersveiligheidstrainingen
VTLV uw opleider
voor code 95 en brandweerchauffeurs

 

   

Code Vakbekwaamheid................................................................................................................................................................................................................................................
 
Sinds 10 september 2009 gelden voor professionele vrachtwagenchauffeurs nieuwe vakbekwaamheidsregels. De kern van de wijzigingen is een nieuw
stelsel van basiskwalificatie en periodieke nascholing. Om de geldigheid van de vakbekwaamheid te verlengen moet per 5 jaar 35 uur aan nascholing 
gevolgd worden. De wijzigingen zijn afkomstig uit de Europese richtlijn ‘vakbekwaamheid’. Met deze richtlijn (2003/59/EG) wordt gestreefd naar een 
verbetering van de verkeersveiligheid en de veiligheid van chauffeurs die op vrachtwagens rijden.
 
Code 95
 
Chauffeurs krijgen voortaan in plaats van het papieren chauffeursdiploma een code vakbekwaamheid achter de betreffende voertuigcategorie op het
rijbewijs. De code vakbekwaamheid is vijf jaar geldig. Verlenging is alleen mogelijk als de chauffeurs in de periode van vijf jaar 35 uur aan
gecertificeerde nascholingscursussen volgen. Zonder een geldige code of juiste vrijstelling mag een chauffeur geen vervoer verrichten en kan de 
chauffeur bij controle een boete krijgen.
 
Overgangsregeling van 7 jaar
 
In principe moet een chauffeur die een rijbewijs C voor zijn werk gebruikt ook de code vakbekwaamheid op het rijbewijs hebben achter de categorie C. 
Om naast het rijbewijs ook een code vakbekwaamheid te halen, moeten chauffeurs een aantal aanvullende examens / toetsen afleggen. Alle houders 
van een rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, zijn vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid. Zij hoeven vanaf die  
datum nog géén geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs te hebben. Werken zij beroepsmatig als chauffeur dan dienen zij wel nascholing te 
gaan volgen. In de eerste periode van verplichte nascholing hebben zij geen vijf, maar zeven jaar de tijd om hieraan te voldoen. Dit betekent dat zij de 
komende jaren 35 uur aan nascholing moeten volgen en uiterlijk op 10 september 2016 een geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs moeten hebben.
 
Controle
 
In Nederland kunt u door de Inspectie Leefomgeving en Transport en door de politie gecontroleerd worden op het hebben van een geldige code vakbekwaamheid.
 

Vrijstelling code 95 nationaal:

www.ilent.nl/onderwerpen/transport/vrachtauto/chauffeurs/vereiste_documenten/vrijstellingen_code_95__nationaal/

Vrijstelling code 95 internationaal:

www.ilent.nl/onderwerpen/transport/vrachtauto/chauffeurs/vereiste_documenten/vrijstellingen_code_95__internationaal/

Basiskwalificatie en nascholing.

www.ilent.nl/onderwerpen/transport/vrachtauto/chauffeurs/vereiste_documenten/basiskwalificatie_en_nascholing/

Voor aanvullende informatie:

www.cbr.nl/beroepschauffeur.pp

www.ilent.nl/onderwerpen/transport/vrachtauto/chauffeurs/